Tjänster

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer:

- Översättning

- Språkgranskning & Bearbetning

Språkgranskning & Bearbetning

Förutom översättning erbjuder jag språkgranskning och korrekturläsning av svenska texter som till exempel romanmanus och tidningsartiklar. Dessutom åtar jag mig både redaktörs- och lektörsuppdrag för förlag såväl som privatkunder. Som lektör läser jag manus och gör en grundlig textanalys med tips och idéer om hur du som författare kan arbeta vidare och förbättra ditt manus. Som redaktör tror jag att det är oerhört viktigt att lyssna på vilka visioner författaren har med sin text. Jag vill samarbeta med författaren och noggrant diskutera förändringar i texten så att vi båda blir nöjda med slutresultatet.

Jag kan även stå till tjänst med textbearbetning och textanpassning. Kanske har du eller ditt företag material som behöver sammanställas för att publiceras i något forum. Det kan till exempel vara pressmeddelanden, reklam- och/eller inspirationstexter, tidningsartiklar eller texter till din eller ditt företags hemsida. Oavsett vad det handlar om kan jag hjälpa dig att formulera och anpassa din text efter det aktuella forumet.